Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Salutació del president

El Consell Consultiu de les Illes Balears desenvolupa en la nostra Comunitat Autònoma la mateixa funció que, en l’àmbit nacional, correspon al Consell d’Estat. La qual cosa equival a dir que si el Consell d’Estat, d’acord amb l’article 107 de la Constitució espanyola, és «l’òrgan consultiu suprem del Govern», el Consell Consultiu de les Illes Balears serà —tal com disposa l’article 76 del nostre Estatut d’autonomia— «l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

Una de les característiques essencials del nostre òrgan consultiu autonòmic, que cal destacar, és l’autonomia orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Amb el que s’ha dit es posa en relleu, sense necessitat de més precisions, la importància d’aquesta institució. I, d’altra banda, queda sobradament justificat el fet que, mitjançant aquest portal informàtic, s’ofereixi als ciutadans una succinta informació sobre la seva entitat institucional, la regulació en què es fonamenta i els components que actualment la integren, com també sobre la doctrina que emana dels seus dictàmens.


Una cordial salutació a tots els qui accedeixin a aquesta pàgina.


Antonio José Diéguez Seguí

President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Notícies

AGENDA. Ordre del dia de la sessió de dia 23 d’agost de 2017
El Consell Consultiu de les Illes Balears es reunirà en sessió ordinària el proper dia 23 d’agost de... Llegir més

Pla normatiu 2017. Iniciatives reglamentàries
Títol: Decret pel qual s’aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears ... Llegir més

Darrers dictàmens de projectes normatius
— Dictamen núm. 89/2017, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els habitatges de preu ta... Llegir més

Dictamen destacat: Dictamen núm. 79/2017, relatiu a l'Avantprojecte de llei d'Habitatge de les Illes Balears
Aquest dictamen es pot consultar complet en l'apartat “Doctrina” del web. ... Llegir més

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA NECESSITAT D’INICIAR L’ELABORACIÓ DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS (CONSULTA TANCADA)
FITXA Resultat de la consulta: no s'han realitzat aportacions Data de publicació: 10 de juliol... Llegir més

DICTÀMENS DE L’ANY 2017 DISPONIBLES PER A CONSULTA (darrera actualització dia 6 de juliol de 2017)
En aquest apartat el Servei d'Assumptes Jurídics mostra per ordre d’incorporació a la base de dades ... Llegir més

Resums de l’activitat consultiva desenvolupada
Any 2016 Sessions: 19 Consultes: 201 Expedients: 179 Dictàmens: 176 Any 2015 Sessions:... Llegir més

DICTÀMENS DE L’ANY 2016 DISPONIBLES PER A CONSULTA (darrera actualització dia 23 de març de 2017)
En aquest apartat el Servei d'Assumptes Jurídics mostra per ordre d’incorporació a la base de dades ... Llegir més

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD