Normativa

Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 22 de juny)

Text consolidat de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears (Versió no oficial)

Llei 7/2011, de 20 d’octubre, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre)

Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 30, de 8 de març)

Decret 38/2020, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 215, de 29 de desembre)

Decret 34/2019, de 13 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Consell Consultiu (BOIB núm. 168, de 14 de desembre)

Decret 37/2019, de 23 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposen els nomenaments del president i de la secretària del Consell Consultiu (BOIB núm. 173, de 26 de desembre).