Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari el lloc de treball de responsable d’assessorament lingüístic (F02290014) de la Unitat d’Assessorament Lingüístic, Documentació i Arxiu del Consell Consultiu de les Illes Balears