Segona convocatòria per proveir, en comissió de serveis, el lloc de treball de tècnic responsable de la Unitat de Gestió Econòmica, Contractació i Personal del Consell Consultiu de les Illes Balears