Proposta de resolució definitiva d’adjudicació de la comissió de serveis del lloc de treball d’assessor lingüístic de la Unitat d’Assessorament Lingüístic, Documentació i Arxiu del Consell Consultiu de les Illes Balears (codi F01920047)

Avui s’ha publicat en el tauler d’anuncis d’aquest web la proposta de resolució definitiva d’adjudicació de la comissió de serveis del lloc de treball d’assessor lingüístic de la Unitat d’Assessorament Lingüístic, Documentació i Arxiu del Consell Consultiu de les Illes Balears (codi F01920047).