Convocatòria per ocupar, en comissió de serveis, un lloc de treball d’assessor lingüístic del Consell Consultiu de les Illes Balears

Avui s’ha publicat en el tauler d’anuncis d’aquest web la convocatòria per ocupar, en comissió de serveis, el lloc de treball d’assessor lingüístic de la Unitat d’Assessorament Lingüístic, Documentació i Arxiu del Consell Consultiu de les Illes Balears.