Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Retribucions

Els membres del Consell Consultiu no reben cap retribució fixa; de conformitat amb el que disposa l'article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, perceben les indemnitzacions per desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duen a terme, i per redacció i defensa de ponències, d’acord amb el que estableixen el Reglament orgànic i altres disposicions dictades per aplicar aquesta Llei.

La Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fixa en 641,35 euros la indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens.

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD