Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

II CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE MESURES D’ORGANITZACIÓ

divendres, 15 / maig / 2020

El passat 9 de maig es va publicar en el BOE núm. 130 l’Ordre SND/399/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. Aquesta Ordre va entrar en vigor l’11 de maig.

En conseqüència, encara que l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 —declarat amb el Reial decret 463/2020, de 14 març, i prorrogat amb el Reial decret 514/2020, de 8 de maig— continua vigent i que, per tant, continuen suspesos temporalment els terminis per sol·licitar i emetre dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, des de l’11 de maig l’oficina d’aquesta institució està oberta al públic, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores, i s’hi admeten i registren d’entrada les consultes que es formulen, si bé no s’iniciarà el còmput del termini d’emissió de dictamen fins a l’aixecament de l’estat d’alarma, quan perdi vigència el Reial decret 463/2020 o les pròrrogues que s’adoptin.

Així mateix, segueix obert el canal de comunicació del correu electrònic (secretaria@cconsult.caib.es), mitjançant el qual, de manera gairebé immediata, es donarà resposta als dubtes que es puguin plantejar.

Palma, 15 de maig de 2020

El president del Consell Consultiu
Antonio José Diéguez SeguíDictamen núm. 20/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular de subministrament de productes de farmàcia, productes sanitaris i materials auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears

dilluns, 6 / abril / 2020

El 3 d’abril de 2020 es va aprovar el Dictamen núm. 20/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular de subministrament de productes de farmàcia, productes sanitaris i materials auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, en una sessió del Ple del Consell Consultiu que es va dur a terme per via telemàtica, de conformitat amb l’Acord que, a aquest efecte, s’havia adoptat prèviament en la mateixa sessió. Aquest dictamen es pot consultar complet en la pàgina de doctrina del web.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD