Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Normativa

Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 30, de 8 de març)

Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 12 d’abril)

Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 22 de juny)

Llei 7/2011, de 20 d'octubre, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 159, de 22 d'octubre)

Decret 29/2015, d’11 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Consell Consultiu (BOIB núm. 181, de 12 de desembre)

Decret 30/2015, d’14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament del president i del secretari del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 182, de 15 de desembre).

Text consolidat de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears (Versió no oficial)

Decret 3/2013, de 12 d’abril, del president de les Illes Balears, de declaració del cessament i del subsegüent nomenament per proveir la vacant d’un membre del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 13 d'abril)

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD